Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Motion jämlika resekostnader

Sverige och så även Norrbotten har drabbats av rekordhöga bränslepriser. Detta slår hårt mot många norrbottningar och de norrbottningar som inte har andra reella alternativ än att med egen bil (driven av diesel eller bensin) färdas till sjukvården inom region Norrbotten kan nu se alltmer ökade kostnader för sjukresorna. Detta leder till alltmer ökade kostnader […]

Läs mer

Översyn av konsten inom region Norrbotten

Region Norrbotten har en avsevärd mängd till regionen införskaffade konstverk. Generellt lägger region Norrbotten också 1 procent av byggkostnaden på införskaffandet av nya konstverk och konstnärlig utsmyckning vid varje nybyggnation. Med anledning av att region Norrbotten innehar en stor mängd konstverk och då magasinering av den konst som inte står på display ute i verksamheten […]

Läs mer

Nedläggning av tågtrafik avseende persontågtrafik

 Region Norrbotten bemannar flera sträckor i Norrbotten med såväl buss som tågtrafik. Bussen är det överlägset bästa trafikslaget då det gäller att nå ut till medborgarna då bussarna kan stanna på flertalet hållplatser. Persontågtrafiken i Norrbotten har heller inget egetvärde utan utgör en symbolpolitik som konkurrerar med godstrafiken på sträckan Luleå-Boden och vilken ekonomiskt utgör […]

Läs mer

Informationskampanj angående prostatabesvär, screening och användning av TUMT

Många män inom region Norrbotten känner inte till att region Norrbotten kan erbjuda möjligheten till PSA-prov. Inte heller känner männen till att behandling kan ges för bl.a. förstorad prostata, vilket är ett vanligt besvär som män med stigande ålder drabbas av. Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att: Region Norrbotten genomför en informationskampanj angående […]

Läs mer

”Fluortanter”

Sverigedemokraterna vill stärka tandhälsan i Norrbotten och ett sätt att göra detta är att återgå till konceptet med ”fluortanter” ute i skolorna. Hål i tänderna är fortsatt ett hälsoproblem för ban- och ungdomar i Norrbotten. Fluorinnehållande preventionsprogram kan minska kariesrisken hos barn- och unga. Åtgärden kan också ses som en åtgärd som ryms inom arbetssättet […]

Läs mer

Arbetsmiljögrupp

Region Norrbotten har en återkommande problematik med arbetsmiljöproblem i regionens olika verksamheter. Det behövs ett övergripande ansvar för arbetsmiljön där olika aktörer samverkar för att komma till rätta med problematiken och för att verka för en gynnsam arbetsmiljö för samtliga regionens medarbetare. En arbetsmiljögrupp kan bestå av skyddsombud, verksamhets- och enhetschefer och arbetsmiljömässiga konsultbolag som […]

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!