Region Norrbotten har en avsevärd mängd till regionen införskaffade konstverk. Generellt lägger region Norrbotten också 1 procent av byggkostnaden på införskaffandet av nya konstverk och konstnärlig utsmyckning vid varje nybyggnation.

Med anledning av att region Norrbotten innehar en stor mängd konstverk och då magasinering av den konst som inte står på display ute i verksamheten kostar pengar i form av förvaringskostnader  yrkar Sverigedemokraterna på att:

  • Region Norrbotten genomför en översyn av den konst som finns inom regionen, framförallt konst som under längre tid endast lagrats och säljer av konst som inte används ute i verksamheterna.

 

Marianne Sandström, Susanne Ström, Lars-Åke Vikström, Kristina Karlsson

Sverigedemokraterna, Regionfullmäktige, 2022-02-22