Region Norrbotten bemannar flera sträckor i Norrbotten med såväl buss som tågtrafik. Bussen är det överlägset bästa trafikslaget då det gäller att nå ut till medborgarna då bussarna kan stanna på flertalet hållplatser. Persontågtrafiken i Norrbotten har heller inget egetvärde utan utgör en symbolpolitik som konkurrerar med godstrafiken på sträckan Luleå-Boden och vilken ekonomiskt utgör en förlustaffär för region Norrbotten.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att:

  • Region Norrbotten lägger ned persontågtrafiken på sträckan Luleå-Boden.
  • Att region Norrbotten lägger ned persontågtrafiken på sträckan Luleå-Haparanda, med undantag för tågtrafik kopplat till Norrbotniabanan.

 

Marianne Sandström, Susanne Ström, Lars-Åke Vikström, Kristina Karlsson

Sverigedemokraterna, Regionfullmäktige, 2022-02-22