Sverige och så även Norrbotten har drabbats av rekordhöga bränslepriser. Detta slår hårt mot många norrbottningar och de norrbottningar som inte har andra reella alternativ än att med egen bil (driven av diesel eller bensin) färdas till sjukvården inom region Norrbotten kan nu se alltmer ökade kostnader för sjukresorna. Detta leder till alltmer ökade kostnader främst för de norrbottningar som har långa avstånd till sjukvården och för vilka resa med egen bil är det kanske enda reella alternativet. Region Norrbotten bör ta ansvar för att kostnaderna för den enskilde att ta sig till och från sjukvården hålls på en rimlig nivå. Med anledning av detta föreslår Sverigedemokraterna att;

-Region Norrbotten höjer milersättningen för sjukresor till 18,50 kr/milen.

-Region Norrbotten slopar parkeringsavgifterna på samtliga sjukvårdsinrättningar i länet.

-Region Norrbotten genomför en genomlysning av huruvida egenavgifterna avseende sjukresor ligger på en rimlig nivå utifrån ett jämlikhetsperspektiv.

-Region Norrbotten undersöker möjligheterna till att sänka resesträckan från 84 km enkel väg för erhållande av reseersättning med egen bil eller helt och hållet slopa kravet på viss resesträcka för erhållande av ersättning för sjukresa.

Marianne Sandström, Sverigedemokraterna, Regionfullmäktige, 2022-03-08