Många män inom region Norrbotten känner inte till att region Norrbotten kan erbjuda möjligheten till PSA-prov. Inte heller känner männen till att behandling kan ges för bl.a. förstorad prostata, vilket är ett vanligt besvär som män med stigande ålder drabbas av.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att:

  • Region Norrbotten genomför en informationskampanj angående möjligheten till prostatascreening och de olika behandlingsformer vilka idag finns för prostatabesvär såsom TUMT.
  • Region Norrbotten ser över möjligheten att införa TUMT behandling på fler ställen i länet.

Marianne Sandström, Susanne Ström, Lars-Åke Vikström, Kristina Karlsson, Sverigedemokraterna, Regionfullmäktige, 2022-02-22