Sverigedemokraterna vill stärka tandhälsan i Norrbotten och ett sätt att göra detta är att återgå till konceptet med ”fluortanter” ute i skolorna. Hål i tänderna är fortsatt ett hälsoproblem för ban- och ungdomar i Norrbotten. Fluorinnehållande preventionsprogram kan minska kariesrisken hos barn- och unga. Åtgärden kan också ses som en åtgärd som ryms inom arbetssättet ”Nära vård” där kommuner och region samverkar kring barnens tandhälsa.

Sverigedemokraterna föreslår därför att region Norrbotten skall;

-Undersöka möjligheterna att samverka med kommunerna kring barns tandhälsa.

-Undersöka möjligheterna till att återinföra systemet med ”fluortanter” inom skolverksamheter.

Marianne Sandström, Lage Hortlund, Susanne Ström, Lars-Åke Vikström, Kristina Karlsson

Sverigedemokraterna, Regionfullmäktige, 2022-06-22