Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Norrbotten

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Robert profilbild

Robert Håkansson

Ordförande

Skicka e-post till oss
Tel: 070-6600514

 

 • SD Norrbotten kommenterar Regeringens vårbudgetproposition

  Av robert.hakansson den 21 april, 2017
  0

  Den som vill vara ironisk skulle kunna sammanfatta vårbudgetpropositionen med ”mycket snack, men lite verkstad”.

  Det är nämligen just vad det är. Mest snack.

  De flesta av de förslag som Finansminister Magdalena Andersson tar upp kommer nämligen inte att införas förrän höstbudgeten. det gäller såväl den sänkta pensionärsskatten, den omdiskuterade flygskatten och det straffbeskattningssystem (bonus-malus) på bilar som släpper ut höga halter av CO². Därför ser vi ingen mening med att kommentera dessa budgetposter just nu, utan väntar istället tills de faktiskt ligger på Riksdagens bord.

  De satsningar som då faktiskt ingår i vårpropositionen är i och för sig efterlängtade steg i rätt riktning, men tyvärr inte tillräckliga.

  För Länets vidkommande är det extra välkommet att pengar satsas på barn- och ungdomspsykiatrin. Psykiatrin i Norrbotten är hårt ansatt, och var enda krona behövs. Detsamma gäller för den halva miljard som läggs på förlossningsvården. Hur stor del av de båda satsningarna som kommer Norrbotten till del är däremot okänt.

  De satsningar på Polis och Försvar som ligger med i propositionen är också de steg i rätt riktning, men kommer tyvärr inte att göra tillräckligt stor skillnad. Norrbotten har under lång tid dragits med låg polistäthet, och sedan polisens omorganisation har polisens region Nord tappat ytterligare 60-70 poliser.  Även om det nu satsas 700 miljoner på att anställa fler kommer det inte att räcka.

  I övrigt kvarstår den kritik som väcktes inför förra höstbudgeten. Skatten på drivmedel kommer fortfarande att stiga indexreglerat, fler kommer att få betala statlig skatt osv.

  Inom kort presenteras Sverigedemokraternas förslag till vårändringsbudget. I det kommer bland annat satsningar på offentliganställda att ingå. Framförallt vårdpersonal och sjuksköterskor.

   

 • Medlemsbrev mars månad

  Av robert.hakansson den 29 mars, 2017
  0

  Hej Sverigevän!

  Här kan du läsa SD Norrbottens medlemsbrev för mars månad 2017

  Medlemsbrev mars 2017

 • Pressmeddelande ang. den aviserade stängningen av avdelning på länsgemensam psykiatrisk enhet i Öjebyn.

  Av robert.hakansson den 21 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna ser med oro på beslutet att stänga en avdelning på den länsgemensamma psykiatriska enheten i Öjebyn, och hoppas att stängningen inte ska bli permanent.

  I den psykiatriska slutenvården omhändertas de kanske mest sårbara individerna i vårt samhälle. Att nu hänvisa dessa till öppenvården, som dessutom också tvingas minska antalet vårdplatser kan leda till allvarliga konsekvenser.

  För Sverigedemokraterna är denna händelse ytterligare ett i raden av bevis för att vårt län är på väg åt fel håll. Det är nu av yttersta vikt att man ser över regionens prioriteringar och lägger resurserna på regionens kärnverksamhet, som naturligtvis är vård och omsorg.

   

  För Sverigedemokraterna Norrbotten:

  Robert Håkansson, Distriktsordförande

  Magnus Häggblad, Kontaktperson SD Region Norrbotten.

   

 • Alla pratar OM SD, men ingen pratar MED SD

  Av robert.hakansson den 5 februari, 2017
  0

  Alla pratar OM SD, men ingen pratar MED SD.

   

  Den senaste tiden har det varit många spekulationer i olika media om hur Moderaterna har tänkt ”använda” Sverigedemokraterna i landets olika folkvalda församlingar.

  I min hemkommun Piteå ägnades ett helt mittuppslag åt företrädare från Alliansens fyra partier, som fick kommentera Anna Kinberg-Batras utspel om att ”diskutera sakpolitik” med SD i Riksdagens utskott. På det regionala planet gavs Moderaternas distriktsordförande Linda Frohm tillfälle att yttra sig, och Jodå. Det var bra av Anna (Kinberg-Batra) att göra det utspelet, och Linda såg framför sig en omkullvräkt sosseregering med efterföljande Alliansstyre.

  Även Centerns, Liberalernas och Socialdemokraternas motsvarigheter fick mediautrymme i frågan. Under den gångna helgen har också Vänsterpartiets länsledning yttrat sig i frågan genom Christina Snell-Lumio som såklart förfasar sig över Moderaternas nya riktning.

  Den enda som INTE tillfrågats är SD´s regionala ledning. Hade Norrbottens samlade media bara bemödat sig att be om en kommentar till den lokala Alliansledningens uttalanden i diverse media hade de fått höra att det såklart är bra att Moderaterna åtminstone funderar på att kliva ur sandlådan, men att här, lokalt i Norrbotten är det långt från självklart att SD ens överväger att stödja några Moderata förslag över huvud taget.

  Varför inte?

  Jo, till att börja med har framförallt Moderaterna, men även övriga Allianspartier i Norrbotten en ledning som med all önskvärd tydlighet markerat att de inte VILL ha nåt stöd av oss.  Dessutom har (M) i regionfullmäktige (tidigare Landstingsfullmäktige) visat att de är Socialdemokraternas trogna stödhjul när det gäller frågor som är svårare att lotsa igenom en votering. (t.ex frågan om att välja ny landstingsstyrelse efter att Kent Ögren kuppats bort av sina egna partikamrater från ordförandeposten.) Något organiserat samarbete mellan SD och M i regionen är därför i princip uteslutet så länge nuvarande länsledning sitter kvar.

  För att man ska inleda någon sorts samarbete måste det också finnas ett syfte med det. I de allra flesta av Norrbottens Kommuner (undantaget möjligtvis Boden) är Moderaterna så små, att ett samarbete med dem inte skulle påverka maktbalansen över huvud taget. Detta är också sant i Regionfullmäktige. Att kompromissa med vår egen politik för att förenkla ett samarbete med dem är därför helt meningslöst.

  Därför är mitt besked tills vidare följande: Huruvida någon moderat politik (eller nån annans heller för den delen) får stöd av SD, beror helt och hållet på innehållet i den enskilda sakfrågan. Vi kommer att fortsätta med vår pragmatiska hållning, att i varje fråga bestämma oss för vilket utfall som vore bäst för den aktuella kommunens, eller länets innevånare och sedan rösta därefter.  Därför är det precis lika troligt att vi stödjer ett förslag från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, Centern eller Socialdemokraterna, som att vi stödjer ett förslag från Moderaterna eller Kristdemokraterna. Vi är ett Socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Vi sätter därför vår egen befolkning först både på kommunal, regional och nationell nivå. I fortsättningen förutsätter jag att man också inhämtar vår syn på saker innan man börjar spekulera i eventuella samarbeten.

  Robert Håkansson, Distriktsordförande Sverigedemokraterna Norrbotten

  Robert Håkansson, Distriktsordförande Sverigedemokraterna Norrbotten

   

 • Nyhetsbrev januari 2017

  Av robert.hakansson den 21 januari, 2017
  0

  Här kan ni ladda ner och läsa SD Norrbottens senaste medlemsbrev.

  Medlemsbrev januari 2017