Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Norrbotten

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Robert profilbild

Robert Håkansson

Ordförande

Skicka e-post till oss
Tel: 070-6600514

 

 • Kallelse 1 av 2 till SD Norrbottens årsmöte utskickat

  Av robert.hakansson den 23 februari, 2017
  0

  Kallelse 1 av 2 skickades ut per post i början av veckan. De medlemmar som betalt medlemsavgiften senast den 7/2 anmodas att hålla koll i brevlådan. Har kallelsen inte kommit under fredag 24/2, kontakta distriktet.

  Observera också att tid och plats för årsmötet ändrats efter den uppmärksammade avbokningen från Scandic.

 • Motion angående blodgivning på betald arbetstid.

  Av robert.hakansson den 18 februari, 2017
  0

   

   

  Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. Att lämna blod innebär ofta att du räddar en annan människas liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag. Blod är dessutom en färskvara som endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården och kostnaderna för blod är stora redan idag för sjukhusen.

  Att ge blod är enkelt och går snabbt. Du kan lämna blod 3-4 gånger om året och själva blodgivningen tar endast en kvart. I flera regioner har regionsanställda rätt att lämna blod under arbetstid.

  Sverigedemokraterna föreslår därför att även Region Norrbotten ger de anställda möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod. Kostnaderna för regionen understiger vida både samhällsnyttan och möjligheten att rädda en annan människas liv.

  Med anledning av det ovan anförda yrkar vi på att:

  Regionfullmäktige beslutar att anställda i Region Norrbotten ges möjlighet att skänka blod på betald arbetstid.

  Regionfullmäktige uppdrar åt Region Norrbotten som arbetsgivare upplyser alla anställda och uttalar sig positivt till att anställda blir blodgivare.

   

  Boden den 11 februari 2017

   

  För Sverigedemokraterna Norrbotten

   

   

   

   

  Robert Lund

 • Alla pratar OM SD, men ingen pratar MED SD

  Av robert.hakansson den 5 februari, 2017
  0

  Alla pratar OM SD, men ingen pratar MED SD.

   

  Den senaste tiden har det varit många spekulationer i olika media om hur Moderaterna har tänkt ”använda” Sverigedemokraterna i landets olika folkvalda församlingar.

  I min hemkommun Piteå ägnades ett helt mittuppslag åt företrädare från Alliansens fyra partier, som fick kommentera Anna Kinberg-Batras utspel om att ”diskutera sakpolitik” med SD i Riksdagens utskott. På det regionala planet gavs Moderaternas distriktsordförande Linda Frohm tillfälle att yttra sig, och Jodå. Det var bra av Anna (Kinberg-Batra) att göra det utspelet, och Linda såg framför sig en omkullvräkt sosseregering med efterföljande Alliansstyre.

  Även Centerns, Liberalernas och Socialdemokraternas motsvarigheter fick mediautrymme i frågan. Under den gångna helgen har också Vänsterpartiets länsledning yttrat sig i frågan genom Christina Snell-Lumio som såklart förfasar sig över Moderaternas nya riktning.

  Den enda som INTE tillfrågats är SD´s regionala ledning. Hade Norrbottens samlade media bara bemödat sig att be om en kommentar till den lokala Alliansledningens uttalanden i diverse media hade de fått höra att det såklart är bra att Moderaterna åtminstone funderar på att kliva ur sandlådan, men att här, lokalt i Norrbotten är det långt från självklart att SD ens överväger att stödja några Moderata förslag över huvud taget.

  Varför inte?

  Jo, till att börja med har framförallt Moderaterna, men även övriga Allianspartier i Norrbotten en ledning som med all önskvärd tydlighet markerat att de inte VILL ha nåt stöd av oss.  Dessutom har (M) i regionfullmäktige (tidigare Landstingsfullmäktige) visat att de är Socialdemokraternas trogna stödhjul när det gäller frågor som är svårare att lotsa igenom en votering. (t.ex frågan om att välja ny landstingsstyrelse efter att Kent Ögren kuppats bort av sina egna partikamrater från ordförandeposten.) Något organiserat samarbete mellan SD och M i regionen är därför i princip uteslutet så länge nuvarande länsledning sitter kvar.

  För att man ska inleda någon sorts samarbete måste det också finnas ett syfte med det. I de allra flesta av Norrbottens Kommuner (undantaget möjligtvis Boden) är Moderaterna så små, att ett samarbete med dem inte skulle påverka maktbalansen över huvud taget. Detta är också sant i Regionfullmäktige. Att kompromissa med vår egen politik för att förenkla ett samarbete med dem är därför helt meningslöst.

  Därför är mitt besked tills vidare följande: Huruvida någon moderat politik (eller nån annans heller för den delen) får stöd av SD, beror helt och hållet på innehållet i den enskilda sakfrågan. Vi kommer att fortsätta med vår pragmatiska hållning, att i varje fråga bestämma oss för vilket utfall som vore bäst för den aktuella kommunens, eller länets innevånare och sedan rösta därefter.  Därför är det precis lika troligt att vi stödjer ett förslag från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, Centern eller Socialdemokraterna, som att vi stödjer ett förslag från Moderaterna eller Kristdemokraterna. Vi är ett Socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Vi sätter därför vår egen befolkning först både på kommunal, regional och nationell nivå. I fortsättningen förutsätter jag att man också inhämtar vår syn på saker innan man börjar spekulera i eventuella samarbeten.

  Robert Håkansson, Distriktsordförande Sverigedemokraterna Norrbotten

  Robert Håkansson, Distriktsordförande Sverigedemokraterna Norrbotten

   

 • Sverigedemokraterna Norrbottens årsmöte AVBOKAT!

  Av robert.hakansson den 2 februari, 2017
  0

  Vid lunchtid idag kontaktades Distriktsordförande Robert Håkansson av Scandic hotell Luleå´s VD Niclas Jonsson. Han meddelade att de inte kan ta emot vår bokning, bland annat på grund av onsdagens händelser i Eskilstuna.

  Det är naturligtvis mycket tråkigt att Scandic Luleå viker sig för trycket från våra meningsmotståndare.

  Styrelsen tvingas nu börja om arbetet med att hitta lokal för årsmötet. Intentionen är dock att årsmötet fortfarande ska äga rum den 4 mars någon annanstans i Luleå. Information om detta kommer att sändas ut till medlemmarna i kallelse nr 2, som skickas ut stadgeenligt senast 14 dagar innan mötet.

  Vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar tar sig till mötet för att visa att vi inte låter oss skrämmas till tystnad.

  Med Sverigevänliga hälsningar:

  Robert profilbild

  Robert Håkansson, Ordförande SD Norrbotten

 • Nyhetsbrev januari 2017

  Av robert.hakansson den 21 januari, 2017
  0

  Här kan ni ladda ner och läsa SD Norrbottens senaste medlemsbrev.

  Medlemsbrev januari 2017